Werbung

Werbung

Sun

Die 98 Bewegungsfolgen des Sun Taijiquan

Die Namen der Bewegungen wurden nach dem offiziellen Hanyu Pinyin System übersetzt.

 1. wu ji (wuji)
 2. tai ji (taiji)
 3. lan fu zha yi (lazily tie the coat)
 4. kai shou (open hands)
 5. he shou (close hands)
 6. dan bian (single whip)
 7. ti shou shang shi (raise hands)
 8. bai he liang chi (white crane spreads its wings)
 9. kai shou (open hands)
 10. he shou (close hands)
 11. lou xi ao bu (brush the knee and step)
 12. shou hui pi pa shi (strum the lute)
 13. jin bu ban lan chui (advance with deflect, parry and punch)
 14. ru feng si bi (close)
 15. bao hu tui shan (embrace the tiger and push the mountain)
 16. kai shou (open hands)
 17. he shou (close hands)
 18. lou xi ao bu (brush the knee and step)
 19. shou hui pi pa (strum the lute)
 20. lan zha yi (lazily tie the coat)
 21. kai shou (open hands)
 22. he shou (close hands)
 23. dan bian (single whip)
 24. zhou xia kan chui (fist under the elbow)
 25. dao nian hou zuo shi (repulse the monkey,… Weiterlesen